Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Regional Awards, Pruszków, 2022-09-24/25 (back/powrót)

SUMMARY
  2022-09-24 2022-09-25
  LHSHAB LHSHAB
Kittens 112 112
Cats 6713 6713
Alters 156 156
HHP Kittens 000 000
HHP 000 000
PNB 0 0
ANB 0 0
New Traits 0 0
TOTAL 21 21
Exhibition Only 0
Placeholders 4