Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

April Fools, Książenice, 2023-04-01/02 (back/powrót)

SUMMARY
  2023-04-01am 2023-04-01pm 2023-04-02
  LHSHAB LHSHAB LHSHAB
Kittens 5611 5611 448
Cats 191837 191837 201636
Alters 5914 5914 5914
HHP Kittens 000 000 000
HHP 224 224 224
PNB 0 0 0
ANB 0 0 0
New Traits 0 0 0
TOTAL 66 66 62
Exhibition Only 0
Placeholders 0